Teletechnika

Dział techniki, zajmujący się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji - dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem sieci, urządzeń i systemów teletechnicznych (telekomunikacyjnych).

Zakres świadczonych przez naszą firmę usług:

Projektowanie, sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
- światłowodowe linie szkieletowe
- sieci rozdzielcze (miedziane) i przyłącza telekomunikacyjne
- sieci wewnątrzbudynkowe i korporacyjne
- okablowanie strukturalne budynków

Techniki światłowodowe:
- budowa lini światłowodowych podziemnych i naziemnych
- spawanie światłowodów
- pomiary teletransmisyjne

Instalacje:
- Instalacje teletechniczne: abonenckie - serwis, przeglądy
- wykonywanie okablowania wewnątrz-budynkowego, strukturalnego
- Instalacje radiowe WIMAX, 5GHz, 2,4 GHz, radiolinie dedykowane, systemy HOTSPOT 
- Budowa terminali radiowych

Budowa infrastruktury ziemnej:
- Budowa studni kablowych
- Budowa kanalizacji pierwotnej oraz wtórnej
- Przeciski